Xây dựng Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm làng nghề

216-l6

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nhanh chóng xây dựng Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.

Đề án xây dựng phải lưu ý việc kết hợp, lồng ghép chương trình về vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn… ở các lưu vực sông. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 1.500 làng nghề, riêng đồng bằng sông Hồng có khoảng 800 làng nghề.

Related Posts

Leave A Reply